Siirry sisältöön

Lausunto koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä

JHL on huolissaan ennakointifoorumien kokoonpanon haasteellisuudesta sekä siitä, miten ennakointifoorumissa pystytään vastaamaan kaikkien foorumin sisälle suunniteltujen alojen osaamistarpeiden ennakoinnista.

Ennakointifoorumien tulisi JHL:n mielestä rakentua työ- ja/tai palvelukokonaisuuksien mukaan. Rakenteen tulisi vastata toimialueen työprosessissa tarvittavan osaamisen ennakointia. Samalla ennakoinnin tulee tarkastella koulutustarjonnan määriä huomioiden alan työvoimatarpeen eri puolilla maata.

JHL kiinnittää huomion siihen, että koulutusrakenteen ja sen ennakointifoorumien rakenne-esitys on vielä lausunnolla, mutta samanaikaisesti jo esimerkiksi tutkintorakenneuudistus on tehnyt päätöksiä muutoksista, jotka ovat ristiriidassa valmistelun kanssa. Erityisesti JHL on huolissaan tutkintorakenneuudistuksen aikataulun ristiriidasta kiinteistö-, kotityö- ja puhdistuspalvelualan tutkintojen perustetyöryhmän aikataulujen kanssa. Vasta perustetyön pohjalta tulisi tarkastella koulutuksen rakennetta, tutkintojen muodostumista ja osaamisalojen sijaintia.

Lausunto koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä