Siirry sisältöön

Lausunto hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Yhteispalvelupisteiden sijainti ja aukioloajat tulisi tarkastella niin, että kansalaisilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet palvelujen käyttäjinä. Sähköisten palvelujen lisäämisen ohessa on varmistettava kaikkien henkilöiden mahdollisuus saada palvelua sekä henkilökohtaisella avulla, että helppokäyttöisillä toiminnoilla, JHL toteaa lausunnossaan.

Yhteispalvelupisteiden toimeksisaajina eli isäntinä toimivat tällä hetkellä pääsääntöisesti kunnat. JHL tiedustelee lausunnossaan, miten maakuntiin siirtyminen vuoden 2019 alusta on huomioitu sopimuksissa, kustannuksissa ja työsuhteissa. Yhteispalvelurekisteriä ylläpitävän Etelä-Suomen aluehallintoviraston mahdollisesti lakkautuessa tulee ratkaista myös yhteispalvelupisteiden koordinointi ja valvonta. Kustannusten jaon lisäksi toimeksiantajan velvollisuutta perehdyttää ja kouluttaa tulee korostaa. Yhteispalvelupisteiden henkilöstön määrä ja asema tulee myös velvoittaa kertomaan tarkasti.

Käräjäoikeusverkostoa suunnitellaan supistettavan. JHL pohtii, voisivatko yhteispalvelupisteet ottaa hoitaakseen yksinkertaisia palveluja, kuten hakemusasioiden jättäminen ja eteenpäin toimittaminen.

Palveluvalikoimassa, resursseissa ja palveluneuvojien osaamisen varmistamisessa on ehdottomasti huomioitava myös vuoden 2017 alusta tapahtuva toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirtyminen kunnilta Kelalle. Hakemuksen jättäminen yhteispalvelupisteeseen tulee JHL:n mielestä olla mahdollista.

Lausunto hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta