Siirry sisältöön

JHL:n kilpailukykysopimusneuvottelut vielä osin kesken

Ammattiliitto JHL:n hallitus on keskustellut kilpailukykysopimuksen (kiky) neuvottelutilanteesta. Neuvottelut ovat kesken vielä noin 15 000 jäsenen sopimusaloilla.

Hallituksen mukaan neuvotteluja tulisi jatkaa niillä sopimusaloilla, joilla neuvottelutulosta ei vielä ole saavutettu. Neuvottelutuloksia ei ole saavutettu keskiviikkona 1.6. mm. Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen osalta, Terveyspalvelualalla, Yksityisellä sosiaalipalvelualalla, Yliopistojen yleisessä työehtosopimuksessa ja Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen osalta.

JHL:n edustajisto ja hallitus ovat tiistaina 31.5. hyväksyneet sopimusalojen neuvottelutuloksia ehdollisina kunta-alalle ja valtiolle sekä noin 30 pienemmälle sopimusalalle.

Päätöksen ehtoina on, että työmarkkinoiden kaikki keskusjärjestöt
– toteavat, että kilpailukykysopimuksen mukaisia työ- ja virkaehtosopimuksia on solmittu riittävän kattavasti
– toteavat, että maan hallituksen toimet ovat riittäviä
– hyväksyvät näillä edellytyksillä kilpailukykysopimuksen voimaantulon.

Lisäksi JHL edellyttää työttömyysturvaan kaavailtujen muutosten valmistelua kolmikannassa.

Liiton edustajisto katsoi, että jos kilpailukykysopimus tulee voimaan, on se kuitenkin pienempi paha kuin maan hallituksen mahdollisesti kaavailemat yksipuoliset työmarkkinalainsäädännön ja työttömyysturvan heikennykset. JHL pitää valitettavana työajan lisäämistä ja julkisen sektorin lomarahojen määräaikaista leikkaamista.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt arvioivat tänään keskiviikkona 1.6. iltapäivällä, kuinka suuri osa aloista ja työntekijöistä on mukana kilpailukykysopimuksessa. SAK:n hallitus arvioi tilannetta ja maan hallituksen toimien riittävyyttä perjantaina 3.6. Arviot ratkaisevat, tulevatko kilpailukykysopimus ja sen mukaiset neuvottelutulokset voimaan vai eivät. JHL on edustettuna SAK:n hallituksessa ja osallistuu sitä kautta keskusjärjestön sisällä tapahtuvaan vuoropuheluun.

Kun kokonaistilanne ja kilpailukykysopimuksen syntyminen on ratkennut, JHL tiedottaa alakohtaisesti sopimusten sisällöstä ja vaikutuksista tarkemmin jäsenistölle. Toteutuessaan sopimusmuutokset tulevat voimaan aikaisintaan vuoden 2017 puolella. Neuvottelutuloksista löytyy lisätietoa JHL:n sivuilla www.jhl.fi.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Jarkko Eloranta p. 0400 912 399
toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine p. 040 702 4772