Siirry sisältöön

Rautatiealalle neuvottelutulos

JHL ja palvelualojen työnantajat Palta ry saivat 24.5.2016 päätökseen kilpailukykysopimuksen mukaiset soveltamisneuvottelut. Sopimuksen piirissä on noin 4000 työntekijää.

Neuvottelutuloksen mukaan kaikki työehtosopimuksen mukaiset työajat pitenevät 24 tunnilla. Rautatiealalla on käytössä lähes kaikki työaikamuodot. Osassa työaikamuotoja työajan pidentämisestä voidaan sopia paikallisesti.

Pääsääntöisenä mallina on viikoittaisen työajan pidentäminen. Kyseeseen voi tulla myös pekkaspäivistä luopuminen tai se, että kolme arkipyhää (helatorstai, pitkäperjantai, juhannusaatto) ei enää lyhennä arkipyhäjakson työaikaa kahdeksalla tunnilla.

Selviytymislausekkeena käytetään jo tyka 1 ja tyka 2 sopimuksissa ollutta rautatiealan selviytymislauseketta.

Luottamusmiehen tiedonsaantioikeuteen, koulutukseen sekä vapautukseen töistä tehtiin parantavia kirjauksia samoin kuin myös YT-tilanteiden tiedonsaantioikeuden ja asiantuntijoiden käytön laajennuksista.

Pääluottamusmiehen, luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työsuhdeturvaa parannettiin.

Paikalliseen sopimiseen ei tehty laajennuksia muutoin kuin työajoista sopimisesta.

JHL:n hallitus päättää neuvottelutuloksen hyväksymisestä.