Siirry sisältöön

Lausunto pelastustoimen strategiasta vuoteen 2025

Pelastuslaitosten toimintakyvyn turvaaminen on ensisijainen tavoite, toteaa JHL lausunnossaan. Talouden haasteet eivät saa ohjata toimintaa niin, että kansalaisten henki ja omaisuus tai yritysten ja yhteisöjen omaisuus ovat vaarassa missään maan osassa tai minään kellonaikana.

JHL huomauttaa, että strategian laadintavaiheen jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut muutos, mikä ei ole ollut tiedossa selvitystä laadittaessa. Esitys viiden pelastusalueen mallista valtakunnallisesti aiheuttaa tarpeita muuttaa pelastustoimen johtamisjärjestelmiä. Niiden osalta on syytä tehdä jatkoselvitys. Itsehallintoalueiden toiminnan suunnittelussa on oltava mukana myös pelastustoimen järjestämisen suunnittelu.

Osaamistarpeet ja perusteet osaamisessa ovat koko maassa samat. Näiden osalta vakinaisen pelastusmiehistön ja pelastustoimenjohdon koulutus voidaan järjestää samalla tavalla koko maassa. Olemassa olevan osaamisen kannalta vakinaisen palokunnan osalta ei ole järkevää tehdä nykyisen rinnalle uutta järjestelmää, jolla osaaminen todennetaan.

Pelastustehtävien hoidossa tämän hetken suuri ongelma on koko ajan laajeneva vapaaehtoistyön osuus. Resurssit tulee turvata niin, että hälytystehtävät voidaan suorittaa sisäministeriön ohjeiden mukaisesti. Pelastustoimen on oltava myös jatkossa osa julkista palveluntuotantoa.

Lausunto pelastustoimen strategiasta vuoteen 2025