Siirry sisältöön

Koulunkäynninohjaajalla on vastuu oppilaista, mutta ei aina samoja oikeuksia kuin opettajalla

JHL on huolissaan siitä, että koulunkäynninohjaajien työn merkitystä ja haasteita ei ymmärretä riittävän hyvin kouluyhteisöissä. Ohjaajalla on vastuu oppilaista luokassa yksin ollessaan, mutta ei samoja kurinpidollisia oikeuksia kuin opettajalla, mikäli ohjaaja ei toimi opettajan sijaisena. Koulunkäynninohjaajat toivovat, että heidän ammatillinen roolinsa ymmärrettäisiin aiempaa paremmin.

Koulunkäynninohjaajat työskentelevät normaalisti opettajan työparina, mutta yhä useammin he joutuvat vastaamaan kokonaisesta oppilasryhmästä yksin, ainoana aikuisena. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun ohjaaja siirretään väliaikaisesti opettajan sijaiseksi, mutta heidän alkuperäiseen tehtäväänsä ei palkata uutta sijaista. Toinen tyypillinen tilanne on se, että luokanopettaja määrätään tekemään oman työnsä ohessa myös toisen opettajan sijaisuutta. Kun opettaja siirtyy toiseen luokkaan, joutuu ohjaaja selviytymään yksin.

Koulunkäynninohjaajat työskentelevät usein juuri niiden lasten ja nuorten kanssa, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimiseen sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen.

– Kun opettajan ja ohjaajan välinen parityöskentely toimii, he tukevat toisiaan ja samalla myös oppilaiden oppimista ja kasvua. Parityöskentely auttaa jaksamaan myös haastavissa tilanteissa, JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa.

Lainsäädännössä on merkittäviä puutteita sen suhteen, mitkä ovat koulunkäynninohjaajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut mm. äkillisissä, työrauhaa uhkaavissa käytännön ongelmatilanteissa. Näihin tilanteisiin joutuminen on ohjaajille haasteellista, sillä heillä ei perusopetuslain mukaan ole samoja toimintaoikeuksia kuin opettajilla – ei edes silloin, kun he työskentelevät yksin.

– Tätä tilannetta oppilaat osaavat usein käyttää myös hyödykseen. Vaikka sijaistukset koetaan yleensä mieluisina, ohjaaja joutuu jatkuvasti stressaaviin tilanteisiin, joista on vain selvittävä. Vastuun kasvaminen ei kuitenkaan aina näy ohjaajan palkkauksessa, toteaa aluepäällikkö Maaret Laakso, joka myös vastaa JHL:n Varsinais-Suomen alueellisesta koulunkäynninohjaajien verkostotoiminnasta.

Verkosto on tehnyt paljon työtä sen eteen, että koulunkäynninohjaajan nimike otettaisiin käyttöön aiemman nimikkeen, koulunkäyntiavustajan, tilalle. Avustajan nimike ei kuvaa enää riittävästi tehtävän todellista vaativuutta, sillä käytännön työ painottuu kasvun ja oppimiseen tukemiseen sekä ohjaamiseen. On tärkeää, että nykytilannetta kuvaava koulunkäynninohjaajan nimike otetaan yhteisesti käyttöön kaikissa kouluissa.

– Varsinais-Suomen koulut ovat olleet edistyksellisiä ja ymmärtäneet, että oppilaiden tukemiseen kannattaa panostaa. Opettajat voivat keskittyä opettamiseen, kun luokassa on osaava henkilö pitämässä huolen lasten ja nuorten erityistarpeista ja tuesta. Tähän mennessä 27 kunnasta 26 on tehnyt päätöksen uudesta nimikkeestä. Toivonkin, että viimeinen kunta tekee tulevalla viikolla päätöksen ottaa käyttöön koulunkäynninohjaajan nimikkeen, Niemi-Laine kannustaa.

Niemi-Laine muistuttaa, että kun opettajat, ohjaajat ja oppilaat jaksavat kouluympäristössä paremmin, se heijastuu myös parempina oppimistuloksina, opettajien parempana työhyvinvointina sekä yleisenä koulun viihtyvyytenä.

Lisätietoja:
JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine 040 702 4772
JHL:n Varsinais-Suomen aluepäällikkö Maaret Laakso 040 544 4887