Siirry sisältöön

Lausunto ulosottotoimen rakenneuudistuksesta ja palkkausrakenteen uudistuksesta

Ulosottolaitoksessa on käynnissä Valtakunnanvoudinviraston valmistelema rakenneuudistushanke, jonka tavoitteena ovat noin 10 miljoonan euron säästöt vuositasolla. Säästöt on tarkoitus saavuttaa pääasiassa nykyisten ulosottomiesten palkkoja alentamalla.

Valtakunnanvoudinviraston keino palkkojen alentamiseksi on perinnän jakaminen nykyistä ulosottokaarta muuttamalla. Esitys ulosottokaaren uusista säännöksistä on suunniteltu annettavaksi eduskunnalle vuoden 2017 aikana.

Ulosoton henkilöstöjärjestöt eivät hyväksy palkan yksipuolista alentamista. Perinnän jakamista Valtakunnanvoudinviraston suunnittelemalla tavalla pidetään keinotekoisena ja toiminnallisesti sekä taloudellisesti epätarkoituksenmukaisena.

Palkkauksen alentamiseen ja kannustavuuden vähentämiseen liittyy riski henkilöstön sitoutumisen, työmotivaation ja tuloksen huonontumisesta. Jos ulosoton tulos huononee esimerkiksi 10 prosenttia, valtio, joka on suurin velkoja ulosotossa ja saa puolet miljardin euron tuloksesta, menettää ulosoton kautta kertyviä vero- ja muita tuloja noin 45 miljoonaa euroa. Tappio olisi nelinkertainen palkan alennuksella saavutettaviin säästöihin verrattuna.

URA-hankkeessa tulisi keskittyä asiakaspalvelun digitalisointiin, toiminnan automatisoinnin jatkamiseen, asianmukaiseen vaikutusten arviointiin ja avoimeen yhteistyöhön henkilöstön kanssa tarvittavien säästöjen aikaan saamiseksi kestävällä tavalla. Perinnän jakamisesta ja yrityksestä alentaa yksipuolisesti kihlakunnanulosottomiesten palkkaa tulee luopua.

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistyksen lausunto ulosottotoimen rakenneuudistuksesta ja palkkausrakenteen uudistuksesta