Siirry sisältöön

Kuntoutusalan Asiantuntijat vahvistamaan Terveyspalvelualan Unionin neuvotteluasemaa

Terveyspalvelualan Unioni ry:n hallitus on maanantaina 25. huhtikuuta hyväksynyt uudeksi jäsenjärjestökseen akavalaisen ammattiliiton Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n.

Unioni edustaa terveyspalvelualan työntekijöitä, jotka työskentelevät yksityisissä terveyspalveluja tuottavissa yrityksissä ja yleishyödyllisten työnantajien palveluksessa johto-, asiantuntija- ja ammattitehtävissä.

Uuden jäsenjärjestön myötä Unionin aiempi jäsenmäärä, noin 4000 jäsentä, kasvaa huomattavasti. Kyse on enimmillään jopa muutamasta tuhannesta uudesta jäsenestä. Tarkat jäsenmäärät selviävät lähikuukausina.

Unionin jäsenmäärän kasvu tulee vahvistamaan merkittävästi Unionin työehtosopimuksen vaikuttavuutta. Terveyspalvelualan työehtosopimuksista neuvotellaan Unionin ohella myös toisessa neuvottelupöydässä, johon kuuluvat Tehy, ERTO ja SuPer.

Terveyspalvelualan Unionin uudeksi puheenjohtajaksi on valittu työmarkkinalakimies Tuomas Hyytinen (Talentia) ja varapuheenjohtajaksi neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen (Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL).

”Pyrimme saamaan lisää luottamusmiehiä yhä useammalle työpaikalle, mikä tuo meille lisää näkyvyyttä alan ammattilaisten ja työnantajien keskuudessa. Tavoitteenamme on myös vahvistaa luottamusmiesjärjestelmäämme, jolloin myös paikallinen edunvalvonta vahvistuu entisestään”, Tuomas Hyytinen kertoo.

Uudeksi jäsenjärjestöksi hyväksytty Kuntoutusalan Asiantuntijat ry edustaa fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja. Ammattiliitto on perustettu alkuvuodesta 2016.

”Meillä on ollut tarve päästä liittona neuvottelemaan myös yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksista, ja Unioniin jäsenjärjestöksi liittyminen tukee tätä tavoitetta. On tärkeää, että pääsemme tuomaan yksityisen terveyspalvelualan ongelmakohtia sopimuspöytään”, toteaa Kuntoutusalan Asiantuntijoiden puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Lisää tietoa Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta liittojen verkkosivuilta.

Lisätietoja antavat:

työmarkkinalakimies Tuomas Hyytinen, Talentia ry
tuomas.hyytinen@talentia.fi, puh. 09 3158 6041

puheenjohtaja Tiina Mäkinen, Kuntoutusalan Asiantuntijat ry
tiina.makinen@suomenfysioterapeutit.fi, puh. 040 507 7382

Terveyspalvelualan Unioni ry

Terveyspalvelualan Unionin jäsenjärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Kuntoutusalan Asiantuntijat ry, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL ja Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat.

Unioni neuvottelee Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta yhdessä työnantajia edustavan Terveyspalvelualan Liiton kanssa. Unionin työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenjärjestöjen jäseniin ja työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet edustavat työpaikoilla kaikkien jäsenliittojen jäseniä.

Tiedote pdf-muodossa