Siirry sisältöön

Lausunto oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä

Yleisenä näkökantana JHL muistuttaa, että laadukas ja kustannustehokas oikeusapu ja edunvalvonta säilyvät ja kehittyvät vain ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön avulla. Liiton mukaan edellä mainittujen seikkojen takia lähivuosien voimakas eläköityminen on otettava huomioon jo tässä vaiheessa.

Hallituksen lakiesitys tarkoittaa JHL:n mielestä vallan keskittymistä oikeusapupiirien johtajille, jolloin parhaimmillaan se voi tarkoittaa sitä, että piirin eri toimipaikkojen henkilöstön kokemus tasapuolisesta kohtelusta ja vaikuttamismahdollisuuksista paranee. Pahimmillaan keskittyminen voi tarkoittaa myös päinvastaisia seuraamuksia, ellei johtamisessa kiinnitetä huomiota ihmisten johtamiseen ja kehitetä henkilöstön osallistumista.

Lakimuutoksessa JHL pitää myönteisenä asiana esteellisyysongelmien vähenemistä ja edunvalvonnan ja oikeusavun toiminnallista eriyttämistä toisistaan.

Liiton lausunnossa on myös hallituksen esityksen yksityiskohtaisempaa ja pykäläkontaista kommentointia.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä