Siirry sisältöön

Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejakoon ja sote-uudistukseen

JHL:n mielestä hallituksen tavoite yksinkertaistaa ja parantaa hallintoa on hyvä. Myös palvelujen saatavuus ja yhdenvertaisuus ovat kannatettavia tavoitteita. Lähtökohtana on oltava, että uudistuksessa syntyvät rakenteet ovat sekä hallinnollisesti että toiminnallisesti selkeitä. Palvelut on pystyttävä järjestämään yhdenvertaisesti. JHL kannattaa julkisen pääasiallista vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta.

JHL kannattaa pelastustoimen siirtoa itsehallintoalueiden järjestettäväksi. Näin sen organisaatio voidaan rakentaa nykyistä helpommin yhteneväiseksi. Itsehallintoalueille sopii hyvin myös maakuntien liittojen tehtävät, mutta ei laajassa mitassa EU-rahastojen hallintaa. EU rahastojen valvonnan ja hallinnan on säilyttävä EU säädöstenkin mukaan valtiolla.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävät pitäisi säilyttää valtiolla niiden itsenäisen ja riippumattoman luonteen takia.

Työllisyyden hoitoa ei JHL:n mielestä pidä alistaa itsehallintoalueille ja sitä kautta pilkkoa markkinoiden armoille.

JHL kannattaa aluehallintovirastojen toiminnan jatkamista nykyisellään.

Itsehallintoalueiden ja niiden yhteisesti omistaminen yhtiöiden perustaminen tulee merkitsemään massiivista henkilöstösiirtoa kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille ja em. yhtiöille. JHL katsoo, että henkilöstön siirtojärjestelyt, henkilöstön asemaa koskevat periaatteet ja lainsäädäntö sekä maakuntien virka- ja työehtosopimusjärjestelmä on toteutettava henkilöstöryhmän ja projektiryhmän esittämien linjausten mukaisesti.

Työnantajan vaihdostilanteissa palkka- ja työehdot on harmonisoitava. Tulevaan lainsäädäntöön on otettava määräys, jonka mukaan harmonisoinnin tulee tapahtua korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Kaikki sote-alan henkilöstöjärjestöt on otettava kattavasti mukaan uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon valtakunnallisesti ja alueellisesti koko valmistelun ajaksi.

Lausunto kokonaisuudessaan