Siirry sisältöön

Lausunto sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamiseksi

JHL pitää esitystä perusteltuna: teknisten lakimuutosten lisäksi on tarkoituksenmukaista uudistaa sosiaalihuollon tehtävärakenteita ja työnjakoa.

Liiton mielestä kehittämisen ensisijaisena tavoitteena pitää olla asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen sekä henkilöstön osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen. Henkilöstön kelpoisuusvaatimusten purkautuminen ei saa olla kimmoke hakea säästöjä henkilöstömenoista.

JHL:n lausunto hallituksen esitykseen sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ym. -kokonaan