Siirry sisältöön

Lausunto oikeusavun kokonaissuunnitelmasta

Oikeusavun kokonaissuunnitelman tarkoituksena on luoda näkemys siitä, miten oikeusapua ja oikeudellista neuvontaa tulisi kehittää pitkällä tähtäimellä. Suunnitelma jakautuu kolmeen osaan: neuvontaan ja sähköiseen asiointiin, vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin sekä julkiseen oikeusapuun. Suunnitelmassa arvioidaan niiden nykytilaa, tavoitteita ja tarvittavia toimenpiteitä.

JHL:n näkemyksen mukaan suunnitelman tavoitteet neuvontapalveluiden saatavuudesta, joustavuudesta, erilaisista neuvonnan muodoista ja neuvonnassa käytettävän kielen ymmärrettävyydestä (lomakkeiden helppokäyttöisyys) ovat kannatettavia.

Sähköisen asioinnin laajentamisen yhteydessä on kuitenkin huolehdittava, että henkilöstön määrä on riittävä ja esim. oikeusapusihteereiden panosta neuvontatyössä kehitetään. Sähköisen asioinnin lisääminen tulee nähdä työmenetelmien kehittämisenä, ei keinona henkilöstön vähentämiseen.

Oikeus.fi sivustoa kannattaa kehittää erityisesti laajentamalla linkkivalikoimaa ja laajentaa annettavia ohjeita. Kansalaisten tulisi löytää sivut entistä paremmin ja sivujen markkinointiin kannattaisi panostaa. Onko kaikki tarpeelliset ohjeet sivustan kautta nähtävillä? Lisäksi ohjeista tulisi päästä suoraan linkin kautta neuvonta numeroihin, nettikysymyksen lomakkeelle, ja ehkä myös ajanvaraukseen.

On kuitenkin muistettava, että sähköinen asiointi ei ole kuitenkaan vastaus kaikille kansalaisille taloudellisten, terveydellisten tai muiden syiden takia. Kaikilla tulee olla mahdollisuus oikeudellisiin palveluihin. Tämän tavoite vaatii parempaa ja aktiivisempaa yhteistyötä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen sekä muiden maantieteellisesti alueellisten toimijoiden kesken.

JHL:n lausunto oikeusavun koknaissuunnitelmasta