Siirry sisältöön

JHL vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista

Työryhmän tehtävänä on ollut sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi. JHL:n milestä liian yleiselle tasolle vietynä lain tavoitteet eivät edistä yhdenvertaisuutta vaan pikemminkin uhkaavat niin vammaisen henkilön kuin alan henkilöstönkin turvallisuutta.

JHL kantaa huolta siitä, toteutuuko vammaisen henkilön turvallisuus kokonaisvaltaisesti ja muodostavatko palvelut vammaisen henkilön kannalta toimivan ja tarpeita vastaavan kokonaisuuden.

JHL muistuttaa, että  kehitysvammalain myötä palveluiden kokonaisvaltaisuus on voitu taata monille laaja-alaista tukea tarvitsevalle henkilölle. Erityishuoltopiirien osaamista on voitava hyödyntää myös tulevaisuudessa ja niiden nykyisin tarjoama kehitysvamma-alan tuki- ja valmennustoiminta on turvattava osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

JHL:n lausunto vammaisläainsäädännön uudistamisesta kokonaan