Siirry sisältöön

JHL:n lausunto toimeentulotukilain muuttamisesta

JHL pitää lakimuutosta lähtökohtaisesti onnistuneena ja kannatettavana. Henkilöstön aseman osalta se sisältää kuitenkin vakavia puutteita.

Henkilöstöä on kohdeltava yhdenvertaisesti riippumatta siitä, minkä lain tai muutoksen myötä heidän asemansa muuttuu.

Henkilöstön asemaan on lain toimeenpanovaiheessa kiinnitettävä vakavaa huomiota, jotta toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirtäminen kunnilta Kelan hoidettavaksi voi onnistua.

Lausunto kokonaisuudessaan