Siirry sisältöön

JHL:n lausunto metropolihallinnosta

JHL pitää metropolihallinnolle asetettua tavoitetta tehostaa maankäyttöä, asumista ja liikennettä kokonaisuutena oikeana ja erittäin kannatettavana. Metropolialueella on koko Suomen kilpailukyvyn ja menestymisen kannalta merkittävä veturin rooli, jonka toiminta pitää pystyä turvaamaan tehokkaalla hallinnolla. Lakiesitys on tästä näkökulmasta onnistunut. Henkilöstön asemaan ja lähidemokratian toteutumiseen on vielä lain valmistelu- ja toimeenpanovaiheessa kiinnitettävä huomiota.

Lausunto kokonaisuudessaan