Siirry sisältöön

JHL:n lausunto HE 324/2014 vp eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallintovaliokunnalle antamassa kirjallisessa asiantuntijalausunnossaan JHL korostaa uudistuvan kuntalain velvoitteiden integroimista osaksi sote-uudistusta. Kuntia tulee velvoittaa aktiiviseen omistajaohjaukseen kunnan omistamissa yhtiöissä, tai niissä yhtiöissä tai muissa yhteisössä, joissa se on jäsenenä. Henkilöstöllä on oltava oikeus osallistua ja vaikuttaa yhtiön asioihin omien henkilöstönedustajiensa kautta yhtiön hallinnossa.

Ulkoistettujen palveluiden valvontaa on vahvistettava ja siihen on varattava riittävät resurssit.

JHL muistuttaa myös hallintovaliokuntaa henkilöstön asemaan liittyvien pykälien tarkentamisesta.

Lausunto kokonaisuudessaan