Siirry sisältöön

JHL:n Eloranta vaatii henkilöstön asema täsmentämistä sotessa

Sote-laki on eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä. Uudistuksen etenemiseen liittyy kuitenkin vielä monia epävarmuuksia, toteaa ammattiliitto JHL. Kuntien itsehallinnon, palvelujen rahoituksen ja demokratian osalta on vielä isoja kysymyksiä auki.

Myös henkilöstön asemasta muutoksessa on vielä liian vähän tietoa ja liian vähän sovittuja asioita. Mikäli uudistus etenee kuten nyt esitetään, valtava joukko sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä vaihtaa työnantajaa. Kaikkiaan uudistus koskee yli 200 000 *) työntekijää. Muodostuvista kuntayhtymistä tulee myös erittäin suuria työnantajaorganisaatioita, joiden palveluksessa on jopa kymmeniä tuhansia henkilöitä.

Lain valmisteluvaiheessa ei ehditty tehdä henkilöstövaikutusten arviointia. Myös lakiehdotuksen kirjaukset henkilöstön asemasta ovat tulkinnanvaraisia. Ei ole aivan selvää, ketkä ovat liikkeenluovutuksen piirissä ja ketkä eivät. Osa henkilöstöstä on nykykirjauksilla varmasti ulkona liikkeenluovutuksesta.

– Luovuttaville ja vastaanottaville työnantajille onkin suuri haaste hoitaa siirtyminen tyylikkäästi. Kaikkien onnettominta olisi, jos kunnat ja tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät joutuvat kiistelemään siitä, mikä henkilöstö siirtyy ja mikä ei, toteaa JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

– Pahimmassa tapauksessa kunnat joutuvat tekemään likaisen työn eli irtisanomaan sen väen jota kuntayhtymät eivät ota ja joka ei nauti lainsäädännön tarjoamaa liikkeenluovutuksen suojaa, jatkaa Eloranta.

Tämä tilanne on kyettävä välttämään jo lainsäädäntötyössä. Henkilöstöasiat on mahdollista ratkoa hyvin, jos vain tahtoa on. Kuten Keva on muistuttanut, ratkaisua kaipaa esimerkiksi eläkemaksujen jakautuminen kuntien ja perustettavien tuottajakuntayhtymien välillä. Tämä ratkaisu vaikuttaa sote-palvelujen kustannuksiin. Kilpailun ja kilpailuttamisen lisääntyessä tuottajakuntayhtymien pärjäämisestä on huolehdittava tältäkin osin.

Lakiesityksessä ei ole mukana minkäänlaista henkilöstön muutosturvaa. Sitä olisi syytä harkita ilmapiirin rauhoittamiseksi,

– Muutosturva takaisi sen, että henkilöstö on mukana tekemässä ja edistämässä muutosta. Sillä myös turvattaisiin lähipalveluja ja riittävä henkilöstömäärä uusissa tuottajaorganisaatioissa, Eloranta sanoo.

Kaikkia henkilöstöryhmiä on kohdeltava tasapuolisesti muutoksessa. Laitoshuolto, ravintopalvelut, logistiikka, sairaalatekniikka, välinehuolto ja kunnossapito ovat keskeisiä toimintoja, jotta palvelut voidaan tuottaa tuloksellisesti ja potilaiden ja asiakkaiden tarpeet tyydyttää.

– Olisi epäviisasta sivuuttaa tukipalveluja tuottavat henkilöstöryhmät. Niistä löytyy kykyä, taitoa ja potentiaalia tukea onnistunutta ja tuloksellista palvelua.

– Näiden henkilöstöryhmien työehtoja heikentämällä ei kaivattuja kustannus- ja tehokkuushyötyjä saada aikaan, pikemminkin päinvastoin, Eloranta huomauttaa.

Eloranta otti kantaa sote-uudistukseen lauantaina vieraillessaan Joensuussa.

*) Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskenteli yhteensä 264 830 henkilöä vuonna 2013. Luvussa ei ole mukana ostopalvelua yksityiseltä sektorilta. Lähde Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Lisätietoja: Jarkko Eloranta, puhelin 0400912399