Siirry sisältöön

JHL sote-uudistuksen taloudellisista vaikutuksista

JHL oli eduskunnan valtionvarainvaliokunnan kuultavana ja lausunnonantajana sote-uudistuksiin liittyvän lainsäädännön taloudellisista vaikutuksista.

JHL:n näkemyksen mukaan kuntatalouden osalta vakautta ja kestävyyttä edistetään nimenomaan mm. parantamalla kunnallisen toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Siksi on tärkeää, että sote-uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa huomioidaan kuntien tuloksellisuustyö sekä määritellään sellaiset tunnusluvut, jotka kuvaavat vaikuttavuutta, palvelun laatua, prosessien sujuvuutta ja henkilöstön aikaansaannoskykyä.

Henkilöstön asema ja osallistuminen on vahvistettava järjestämislaissa sekä uudistuksen toimeenpanoon liittyvässä voimaanpanolaissa. Henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttamalla voidaan ehkäistä esim. sairaspoissaoloista aiheutuvien menetetyn työpanoksen kustannuksia.

Henkilöstön vähentäminen ei julkisen talouden kestävyysvajetta pelasta. Sen sijaan moniammatillisen henkilöstön osaamisen kehittäminen vastaamaan uudistetun rakenteen mukaisia palveluiden sisältöjä ja tehtäviä tuo toivottavaa vaikuttavuutta ja palveluketjujen sujuvuutta.

Kuntayhtymien tulee huomioida kuntalaisten tarpeet entistä huolellisemmin palveluhankinnoissa ja niiden kilpailuttamisessa. Niissä on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, laadun painoarvo, kustannustehokkuuden seuranta ja kilpailutettavien kokonaisuuksien koko.

JHL:n lausunto

Lisätietoja: erityisasiantuntija Marjo Katajisto 010 7703 449