Siirry sisältöön

JHL sote-uudistuksesta ja varhaiskavatuslaista

JHL on ollut kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sekä sote-uudistuksesta että varhaiskasvatuslaista.

Sote-uudistuksen osalta JHL toi esiin useita sote-järjestämislakiin liittyviä tarkennuksia, jotka liittyvät henkilöstön asemaan, yhteistoimintaan, liikkeenluovutuksen periaatteisiin ja työsuojelun huomioimiseen. Sote-uudistuksessa on JHL:n mielestä tärkeintä, että sekä kunnilla että henkilöstöllä on riittävä motivaatio sitoutua uuteen järjestelmään ja kehittää sitä.

Varhaiskasvatuslain osalta JHL toteaa tyytyväisenä, että lain lähtökohdaksi on edelleen määritelty lapsen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, hoidon ja opetuksen kokonaisuus. Tervetulleena JHL pitää sitä, että päiväkotien lapsiryhmien enimmäiskoko on nyt määritetty. Lisäksi JHL vaatii täsmennyksiä varhaiskasvatusympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvontaan.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Marjo Katajisto 010 7703 449

JHL:n näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä uudistuksen voimaanpanoon liittyvistä laeista

JHL:n lausunto lasten päivähoitolain muuttamisesta