Siirry sisältöön

Meitä JHL:läisiä on 230 176

JHL:n kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2015 alussa 230 176. Noin 8 500 heistä kuuluu yhteisöjäsenliittoihin eli Aliupseeriliittoon, Rajaturvallisuusunioniin, Tulliliittoon ja Vankilavirkailijain liittoon.
Liiton jäsenmäärä laski viime vuoden aikana parilla prosentilla. Työssäkäyvien jäsenmäärä pysyi suurin piirtein ennallaan, mutta opiskelijajäseniä erosi aiempaa enemmän vuonna 2014.
JHL:ään liittyi viime vuoden aikana noin 14 200 jäsentä. Määrä on likimain sama kuin vuotta aikaisemmin.

– Palkansaajajäsenten osuus liittyneistä kasvoi vuoteen 2013 verrattuna, kun taas opiskelijajäseniä ja muita jäsenryhmiä liittyi hieman edellisvuotta vähemmän, kertoo jäsenpalvelupäällikkö Pertti Paajanen.
Luvut ovat vasta alustavia, ja Paajanen ennakoi, että liittyneiden kokonaismäärä kasvaa, sillä jäsenrekisterin loppuvuoden ruuhkan vuoksi kaikki uudet jäsenet eivät vielä näy luvuissa.

Yleisin nimike: lähihoitaja 

JHL:n uusien jäsenten yleisin ammattinimike vuonna 2014 oli lähihoitaja. Tämä ammattikunta nousi ensimmäistä kertaa liiton historiassa myös työssäkäyvien jäsenten yleisimmäksi nimikkeeksi.

Seuraavaksi yleisimmät työssä käyvien palkansaajajäsenten ammattinimikkeet olivat laitoshuoltaja, henkilökohtainen avustaja, lastenhoitaja ja koulunkäynninohjaaja.

Liittyneiden opiskelijajäsenten enemmistön muodostivat lähihoitajaksi opiskelevat. Heitä oli noin 60 prosenttia liittyneistä.

Myös nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajiksi ja koulunkäynninohjaajiksi valmistuvat olivat hyvin edustettuina uusien opiskelijajäsenten joukossa.

Viime vuonna liittyneiden uusien jäsenten keski-ikä oli 32 vuotta. Liittyneistä puolet oli alle 30-vuotiaita.

Lisätietoja: Jäsenpalvelupäällikkö Pertti Paajanen, p. 050 4659 243