Siirry sisältöön

JHL:n lausunto hallituksen esityksestä kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallintovaliokunta pyysi lausuntoa hallituksen esityksestä uudeksi kuntalaiksi. JHL pitää kuntalain uudistamista lähtökohtaisesti hyvänä asiana. JHL on kuitenkin huolissaan esityksen vaikutuksista kuntademokratiaan, henkilöstöön ja kuntatalouteen.

Lue koko lausunto