Siirry sisältöön

Ideoita ja vertaistukea JHL:n pilottikoulutuksesta

Lähes vuoden kestänyt Ohjaajana varhaiskasvatuksessa -pilottikoulutus päättyi 17. tammikuuta juhlallisiin päättäjäisiin JHL-opistolla Helsingissä. Kymmenen opintoviikon laajuisen koulutuksen järjestivät JHL ja Etelä-Pohjanmaan Opisto yhteistyössä. 

Niina Turunen. Kuva: Marjo Katajisto – Koulutus avarsi näkemyksiä ja antoi uusia ideoita ja vinkkejä työhön. Lähiopetuspäivät mahdollistivat myös kokemusten vaihdon ja vertaistuen muilta, ja se oli omiaan lisäämään itsevarmuutta ja luottamusta omaan tapaani tehdä työtä, kiitteli lastenhoitaja Niina Turunen. Hän työskentelee päiväkodissa Vantaalla.

Turunen kehui myös porukan yhteishenkeä loistavaksi.
– Kaikilla oli yhteinen tavoite: saada tehdä työtä paremmin, ammattitaitoisemmin ja avoimella sekä suurella sydämellä!

Myös raumalainen perhepäivähoitaja Leena Ailasmaa piti koulutuksen teemoja kiinnostavina ja monipuolisina.
– Sain paljon ideoita työhöni, ja koulutuksen myötä oman työn arvostus kasvoi.

Leena Ailasmaa. Kuva: Marjo Katajisto Osa kurssista tapahtui verkko-opiskeluna, ja se mahdollisti Niina Turusen mielestä hyödyllisen pysähtymisen ja ammatillisen itsetutkiskelun.

Jatkolle haetaan rahoitusta

Ohjaajana varhaiskasvatuksessa -pilottikoulutus oli tarkoitettu varhaiskasvatuksen ammattilaisille eli perhepäivähoitajille sekä ryhmiksissä, päiväkodeissa, iltapäiväkerhoissa ja avoimessa toiminnassa työskenteleville. Ryhmään valittiin 20, joista kaksi keskeytti.

Pilotin tavoitteena oli vahvistaa koulutukseen osallistuvien pedagogisia valmiuksia ja tarjota työkaluja ammatin hallintaan. Koulutus koostui neljästä kaksipäiväisestä lähijaksosta, päätöspäivästä sekä oppimistehtävistä, jotka liittyivät kunkin omaan työhön varhaiskasvatuksen parissa.
– Koulutuksen keskiössä olivat asenteet, työkäytänteet ja haasteet lapsen kohtaamisessa eli teemoja, jotka ovat läsnä jokapäiväisessä työssä, kertoo JHL:n erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Pilotin sisältöä suunniteltaessa hyödynnettiin jäsenistölle tehdyssä kyselyssä nousseita koulutustarpeita ja -toiveita. Samalla ennakoitiin loppusuoralla olevan varhaiskasvatuslain voimaantuloa.

JHL-opisto on hakenut Opetushallitukselta hankerahoitusta kolmelle uudelle varhaiskasvatuksen ryhmälle. Mikäli rahoitus maaliskuussa varmistuu, koulutus käynnistyy ensi syksynä.

Myös uusi ja sisällöltään päivitetty koulutuskokonaisuus on tarkoitus toteuttaa yhdessä Etelä-Pohjanmaan Opiston kanssa.

Teksti: Ulla Puustinen