Siirry sisältöön

JHL:n näkemyksiä SOTE-uudistuksen vaikutuksista alan yrittäjyyteen, kilpailupolitiikkaan ja julkisiin hankintoihin

JHL oli talousvaliokunnan kuultavana 14.1.2015 aiheena SOTE-uudistus ja sen vaikutukset alan yrittäjyyteen, kilpailupolitiikkaan ja julkisiin hankintoihin.

JHL pitää tärkeänä sitä, että palvelujen tuottaminen pysyy vahvasti kuntien työnä. Se on liiton mileestä luotettava, kansalaisten tasa-arvoa lisäävä ja pitkän päälle kustannustehokkain ratkaisu.

Liiton mukaan laissa esitetyt kriteerit tuottamisvastuullisille kuntayhtymille varmistavat sen, että kuntayhtymät pystyvät huolehtimaan kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista ja että paljon eri palveluita käyttävien ja haavoittuvien asiakasryhmien palvelutarpeet täytetään toimivina palvelukokonaisuuksina.

Liitto huomauttaa, että uudistus ei sulje pois nykyisenkaltaista monituottajamallia. Järjestämislakiluonnos tuo monituottajamalliin hyvänä lisänä sen, että entistä huolellisemmin palveluhankinnoissa ja niiden kilpailuttamisessa otetaan huomioon kuntalaisten tarpeet, näkemykset ja paikalliset olosuhteet.

JHL:n lausunto SOTE-uudistuksen vaikutuksista kokonaan