Siirry sisältöön

Uuden keskusjärjestön perustaminen käyntiin

Laaja joukko ammattiliittoja on päättänyt ruveta selvittämään mahdollisuuksia perustaa uusi keskusjärjestö. Perjantaina pidetyssä tapaamisessa oli edustajia 74 liitosta SAK:sta, STTK:sta ja Akavasta. Hankkeeseen mukaan lähtevien liittojen on ilmoitettava halukkuutensa 10. helmikuuta mennessä. Tavoitteena on, että uusi keskusjärjestö voisi aloittaa toimintansa jo vuonna 2016.

Vakuutusväen Liiton puheenjohtaja Liisa Halme (vas.), Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari Tapaamisen yhtenä puheenjohtajana toiminut JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on tyytyväinen tulokseen. Hän toteaa, että työelämä ja koko yhteiskunta ovat viime vuodet olleet kovassa murroksessa, ja muutokset vain jatkuvat.
– Tässä on kyse jäsentemme edusta. Ay-liike tarvitsee nykyistä leveämpiä hartioita ja yhtenäisempää otetta edunvalvonnassa ja yhteiskuntavaikuttamisessa. Uusi, vahva keskusjärjestö on hyvä työväline vastata tähän tarpeeseen.
– Mukana hankkeessa on ilahduttavan suuri joukko liittoja, ja ne edustavat kattavasti sekä julkista että yksityistä sektoria. Rakennamme nyt todella merkittävää uutta työelämän vaikuttajaa.

Eloranta sanoo, että rivien tiivistäminen auttaa ay-liikettä paitsi vahvistamaan jäsentensä edunvalvontaa, myös kehittämään omia rakenteitaan ja toimintatapojaan.
– Uskon, että voimme alkaa tehdä jäsentemme hyväksi jotain sellaista, mitä emme nyt tee lainkaan, ja parantaa nykyisten tekemisiemme vaikuttavuutta.
– Tämä lisää ammatillisen järjestäytymisen houkuttelevuutta. Se alleviivaa sitä, että vahva ay-liike on palkansaajan, niin töissä käyvän kuin työttömänkin, paras turva.

Keskusjärjestökentän keskittyminen lujittaa myös liittojen välistä yhteistyötä, Eloranta arvioi.

Tilaisuuden tiedote: 

Ammattiliitot ovat päättäneet käynnistää hankkeen uuden keskusjärjestön perustamiseksi Suomeen. Hankkeen valmistelukokous järjestettiin tänään Helsingissä ja kokoukseen osallistui yhteensä 74 palkansaajaliiton edustajaa kaikista kolmesta keskusjärjestöstä (SAK, STTK ja Akava).

Uuden keskusjärjestön perustamisen valmisteluun osallistuvat ammattiliitot ilmoittavat mukanaolostaan 10. helmikuuta mennessä. Sen jälkeen alkaa käytännön työ uuden järjestön perustamiseksi. Tavoite on, että uusi keskusjärjestö aloittaisi toimintansa vuoden 2016 aikana.

Hankkeeseen voivat liittyä kaikki ammatilliset edunvalvontajärjestöt ja myös ne, jotka tällä hetkellä eivät ole nykyisten keskusjärjestöjen jäseniä. Uuden keskusjärjestön tavoite on vahvistaa palkansaajien ja yksinyrittäjien taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Järjestö on poliittisesti sitoutumaton ja se ottaa vastuulleen lakkautettavien keskusjärjestöjen kansalliset ja kansainväliset tehtävät. Keskusjärjestön toiminta pohjautuu demokraattiseen edustukseen, joka huomioi kaikkien jäsenryhmien tarpeet. Uusi keskusjärjestö ei heikennä ammattiliittojen itsenäistä asemaa työehtosopimusosapuolena.

Valmistelukokouksessa professori Harri Melin alusti työmarkkinajärjestelmän tulevaisuudesta. Jatkokeskustelussa arvioitiin uuden keskusjärjestöhankkeen vahvuuksia, mahdollisuuksia ja haasteita. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta (SAK), Vakuutusväen Liiton puheenjohtaja Liisa Halme (STTK) ja Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari (Akava).