Siirry sisältöön

JHL:n lausunto valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä laeista

Hallintovaliokunta pyysi lausuntoa virkamieslain muuttamisesta. JHL katsoo, että nyt virkamieslakiin tehtäväksi esitetyt muutokset ovat tavoitteiltaan oikeansuuntaisia. Erityisesti virkojen hakumenettelyjen selkeyttäminen ja yhtenäistäminen on kannatettava tavoite. Myös virkamiesten sidonnaisuuksien ja sivutoimien ilmoittamista koskevilla muutoksilla on yleisestikin viranomaistoiminnan julkista luotettavuutta ja tasapuolisuutta edistäviä vaikutuksia.

Lue koko lausunto