Siirry sisältöön

JHL:n lausunto vanhuspalvelulaista

JHL pitää lain muutosehdotusten tavoitetta oikeanlaisena – ikääntyneet ihmiset siirrettäisiin laitoshoitoon vasta silloin, kun tuettukaan asuminen ei ole mahdollista. Vanhuspalveluiden kehittäminen tarvitsee JHL:n mielestä kuitenkin määrätietoista eri palvelumuotojen kehittämistä.

JHL korostaa lausunnossaan, että palveluketjujen toimivuuden ja yhteistyön on laitoshoidon ja avohuollon eri palvelujen välillä oltava saumatonta. Lisäksi tiedokulun on toimittava eri toimijoiden välillä.

Lue JHL:n lausunto vanhuspalvelulaista kokonaan