Siirry sisältöön

Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista

JHL kannattaa hallituksen asettamia tavoitteita mutta edellyttää, että lakiesityksen yhteydessä tehdään henkilöstövaikutusarvio. Mahdollinen hallinnolliset uudistukset on toteutettava yhteistyössä henkilöstön kanssa ja kuntien henkilöstön asemasta hallinnollisten uudistusten yhteydessä huolehditaan.

Erityisen tärkeänä JHL pitää sitä, että metropolihallinnon valmistelu tehdään yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa. Jo muutosten suunnitteluvaiheessa ja uusien organisaatioiden käynnistyessä henkilöstön edustajille on varattava riittävät toimintamahdollisuudet.

JHL pitää välttämättömänä myös sitä, että henkilöstön asema turvataan metropolihallintouudistuksen yhteydessä nykyisen kuntarakennelain kirjausten mukaisesti. Tämä pitää sisällään periaatteen, että uudistuksen yhteydessä tapahtuva muutos, joka johtaa työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutukseksi. Lisäksi henkilöstön aseman turvaaminen edellyttää uuden työnantajan palvelukseen siirtyvälle henkilöstölle viiden vuoden palvelussuhdeturvaa. Tätä samaa palvelussuhdeturvaa on JHL:n näkemyksen mukaan sovellettava myös muutoksen johdosta purkautuvien ja muodostuvien kuntayhtymien ja kuntayhtiöiden henkilöstöön, joka siirtyy uuden työnantajan palvelukseen. 

JHL:n koko lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista