Siirry sisältöön

Lausunto hallituksen esitykseen sosiaalihuoltolaki ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä lausunto hallituksen esitykseen laiksi sosiaalihuollon asiakirjoista

Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain tavoitteena on kiinteä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio. Siksi on myös perusteltua, että valvonta ja mahdollisiin epäkohtiin puuttuminen ovat yhteneväisiä.

 JHL:n koko lausunto sosiaalihuoltolakiin ja asiakirjoihin liittyvistä muutoksista