Siirry sisältöön

Koulunkäynninavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

JHL kannattaa lakimuutoksen perusperiaatetta jonka mukaan koulunkäynninohjaajat luetaan jatkossa osaksi opettaja-oppilassuhdetta. Sitä liitto ei hyväksy,  että oppilasryhmien kokoa ehdotetaan suurennettavaksi tämän kaltaisen rakenneuudistuksen yhteydessä. 

JHL:n näkemyksen mukaan koulunkäynninohjaajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta ei saa merkitä sitä, että perusopetuslain mukainen opetus korvataan koulunkäynninohjaajan tehtävillä. Ryhmäkoon suurentaminen ja samanaikaisesti koulunkäynninohjaajien ja opettajien vähentäminen ei toteuta hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tavoitetta julkisen sektorin tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta.

JHL muistuttaa, että hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa korostetaan erityisesti työllisyysastetta kohottavia toimenpiteitä.

JHL:n näkemyksen mukaan opettaja-oppilassuhteeseen laskettava koulunkäynninohjaaja tulee jatkossa vahvistaa osaksi oppilashuoltoryhmää. Liito on aiemminkin lausunnoissaan ilmaissut huolensa koulunkäynninohjaajien asemasta kouluissa ja oppilaitoksissa. Heidän kelpoisuuksiaan ei ole yrityksistä huolimatta saatu opetushenkilöstön kelpoisuusasetukseen, vaikka suuri osa heidän työstään tapahtuu luokissa oppilaiden kasvun, kehityksen sekä oppimisen ohjauksessa. Ammattikunta jää myös kuriositeetiksi oppilashuoltoa koskevissa säädöksissä siitä huolimatta, että pääosa heidän työstään on sillä alueella, jota oppilashuollon määrittelyssä kuvataan.

JHL:n koko lausunto muutosesityksestä, joka koskee koulunkäynninavustajien lukemista osaksi opettaja-oppilassuhdetta