Siirry sisältöön

Lausunto ELY-keskuksista annetun lain muuttamisesta

JHL:n mielestä hallituksen esityksessä on henkilöstön asemaan liittyviä ongelmia, joita ei ole riittävästi otettu lain valmistelussa huomioon.

Virkamiehellä tulee olla virkamieslain mukainen oikeudenmukainen asema suhteessa työnantajaan, sekä oikeus kieltäytyä virkasiirrosta myös silloin, kun se koskee enintään 50 %:a työtehtävistä. JHL:n mielestä esitetty henkilöstövoimavarojen joustava sijoittaminen vastaanottavan viranomaisen tai ministeriön yksipuolisella päätöksellä ei ole virkamieslain eikä valtion hyvän henkilöstöpolitiikan mukaista.

JHL esittää, että lakiin lisätään tehtäväsiirron edellytykseksi virkamiehen suostumus.

Henkilöstön sijoittamista ja tehtävien hoitamista vähenevillä resursseilla ei voida toteuttaa esitetyn kaltaisesti ilman, että sillä on vaikutuksia henkilöstön jaksamiseen, oikeusturvaan, viranomaistoimintaan ja viime kädessä sekä luovuttavan, että vastaanottavan viraston tuloksellisuuteen.

Virkamiesten toiseen virastoon sijoittamisen sijasta tulisi etsiä ratkaisuja, joissa tehtävät jaetaan tarvittaessa uudella tavalla.

JHL:n ELY-lausunto kokonaan