Siirry sisältöön

Julkisen talouden suunnitelma 2015-2018 ja valtion henkilöstöpolitiikka

JHL:n mielestä valtioneuvoston julkisen talouden tasapainottamiseksi laatima suunnitelma kiristää edelleen valtion virastojen taloudellista asemaa. Uudet määrärahaleikkaukset ja palkkapoliittiset linjaukset yhdistettynä aiemman tuottavuusohjelman voimassa oleviin säästövelvoitteisiin johtavat monissa virastoissa henkilöstön vähentämiseen ja irtisanomisiin.

JHL pitää virastojen toimintamenoihin vuosittain tehtävää 0,5 prosentin määrärahavähennystä kaavamaisena. Lausunnossaan liitto sanoo, että leikkauksella on suora vaikutus virastojen palkanmaksukykyyn. Sillä on myös negatiiviset seuraukset virastojen palvelukykyyn ja toiminnan vaikuttavuuteen.

Lausunnossaan liitto puuttuu myös aikomuksiin rajoittaa palkkaliukumaa. Valtioneuvoston päätöksen muodossa toteutettava valtion palkkaliukuman rajoittaminen puuttuu JHL:n mielestä poikkeuksellisella ja paheksuttavalla tavalla työmarkkinaosapuolten sopimisoikeuteen. Liiton mielestä riidat tehtävien vaativuudesta ja suorituksen arvioinnista tulevat lisääntymään. Lisäksi liitto ennakoi, että rajoittaminen kannustaa virastoja laskemaan palkkoja ja pidättäytymään tehtävien muuttamisesta.

Lausunnossaan liitto ottaa kantaa myös toimitilamenojen indeksikorotukseen, ELY-keskusten ankariin toimintamenosäästöihin,rikosseuraamus- ja rajavartiolaitoksen sekä tullin koviin toimintamenosupistuksiin, Valtiorin rahoitukseen ja vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan

JHL:n lausunto kokonaan