Siirry sisältöön

Lausunto maistraattien toimipisteverkon supistamistyöryhmän loppuraportista

JHL esittää lausunnossaan, että maistraattien koko toimipisteverkkoa pitäisi tarkastella vasta
sitten, kun aluehallinnon kokonaisuudistuksen linjaukset on tehty. Tässä vaiheessa tehtävät päätökset ovat liiton mielestä hätiköityjä ja huonosti perusteltuja.

JHL pitää hankalana yhtälönä sitä, että uudistuksia tehdään päällekkäin, linkittämättä niitä yhteen. Liitto viittaa muun muassa ASPA-hankkeeseen (julkisen palvelun yhteinen asiakaspalvelu), joka on vielä kesken. JHL:n mielestä ei ole kannatettavaa, että maistraatin toimipisteitä vähennetään ennen kuin tiedetään, minne yhteisiä asiakaspalvelupisteitä tulee.

Lausunto kokonaan