Siirry sisältöön

JHL:n lausunto valtion taloushallinnon strategiasta 2020

JHL:n mielestä on hyvä, että taloushallinnon kustannusten ja yleisen tehokkuuden lisäämiseksi toimijoiden rooleja, työnjakoa ja vastuita selkeytetään päällekkäisen työn poistamiseksi sekä jatkuvuuden kehittämiseen panostetaan.

Lausunnossaan liitto kuitenkin muistuttaa, että kaikkea eri virastoissa olevaa taloushallinnon erityisosaamista tuskin voidaan keskittää Palkeisiin Lisätietoja (HUOM! aseta hiiren osoitin tähden päälle). Toisaalta Palkeissa on varmistettava riittävät henkilöstöresurssit uusien tehtävien vastaanottamiselle.

Olennaisuuteen keskittyminen ja tarpeettomista toimintatavoista luopuminen ovat liiton mielestä kannatettavia tavoitteita, ja niitä voidaan JHL:n mielestä edistää jo nyt johtamista ja toimintaa kehittämällä virastojen sisällä.

Yhteisten toimintatapojen ja hyvien käytäntöjen levittäminen onnistuu parhaiten motivoituneen henkilöstön voimin. Erilaiset muutosprosessit on vietävä läpi henkilöstöä kuunnellen ja heidän osaamistaan kunnioittaen.

Kun toimintoja siirretään Palkeisiin, tulee varmistaa, ettei osaamista katoa. Henkilöstöä ei saa irtisanoa toimintojen keskittämisen seurauksena.

Virastojen ICT-menot ovat yksi suurimmista yksittäisistä menoeristä. Esimerkiksi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori voi parhaimmillaan tarjota valtion toimijoille kestävän ja yhtenäisen tietotekniikka- ja ohjelmistoympäristön, joka lisää tuottavuutta ja toiminnan virtaviivaisuutta. Yhteiset tietojärjestelmät läpi valtion taloushallinnon edistävät tuottavuutta ja töiden sujuvuutta, ja JHL kannattaa lämpimästi tämän tavoitteen edistämistä.

Palkeilla ja Palkeiden asiakasneuvottelukunnalla on tavoitteiden eteenpäin saattamisessa merkittävä rooli. Asiakasneuvottelukunnan työn tulee olla mahdollisimman avointa ja henkilöstöä tulee myös kuulla laajasti. Ohjausprosessin tulee olla läpinäkyvä.

JHL:n lausunto taloushallinnon strategiasta kokonaan