Siirry sisältöön

Lausunto kuntarakennelain luonnoksesta

JHL peräänkuuluttaa lausunossaan ripeitä toimia kuntarakenteen uudistamiseksi.

JHL:n mielestä kuntauudistus on saatettava valmiiksi mahdollisimman nopeasti niin, että lopputuloksena ovat nykyistä vahvemmat kunnat. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kohdalla tehty ratkaisu vakauttaa julkista palvelutuotantoa omalta osaltaan. Sote-uudistus ei kuitenkaan poista tarvetta kuntakentän eheyttämisestä.

JHL:n mielestä uusien kuntien toiminnan ja talouden keskeinen tavoite tulee olla kuntien kyky tuottaa itse mahdollisimman laajasti tarjoamansa palvelut.

JHL pitää välttämättömänä lakiluonnoksen kirjauksia, joissa henkilöstön asema tur-vattaisiin vuosien 2014–2017 alusta voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa nykyisen tasoisena. Tämä pitää sisällään periaatteen, että kuntajaon muutos, joka johtaa työnantajan vaihtumiseen katsotaan liikkeenluovutukseksi. Lisäksi henkilöstön aseman turvaaminen edellyttää uuden kunnan palvelukseen siirtyvälle henkilöstölle viiden vuoden irtisanomissuojaa. Tätä samaa irtisanomissuojaa on JHL:n näkemyksen mukaan sovellettava myös kuntajaon muutoksen johdosta purkautuvien ja muodostuvien kuntayhtymien ja kuntayhtiöiden henkilöstöön.

JHL vaatii, että henkilöstön asemaa koskevaan pykälään lisätään lause, joka takaa kuntauudistuksen yhteistoiminnan laintasoisena, kuten se oli myös paras-laissa:

Tässä laissa tarkoitetut uudelleenjärjestelyt sekä laissa tarkoitettujen selvityksen ja suunnitelmien valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön edustajien kanssa.

JHL:n mielestä Valtioneuvoston tulee perustaa kuntauudistuksen yhteydessä henki-löstöasioita selvittämään ja pohtimaan työryhmä, jossa ovat mukana kunta-alan hen-kilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt. Työryhmä edistäisi ja vauhdittaisi muutosta.

JHL:n lausunto kokonaan