Siirry sisältöön

Lausunto ehdotuksesta valtion toimitilastrategiaksi 2020

JHL kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että toimitilaratkaisuilla, rahoituksella ja toimintamallilla on merkittäviä vaikutuksia valtion henkilöstön työskentelyolosuhteisiin ja asemaan, ennen kaikkea osana virastojen toimintamenoja. Liiton mielestä henkilöstöjärjestäjen edustuksen tulisikin olla vahvempaa tämänkaltaisten strategia-asiakirjojen laadinnassa.

JHL tuo lausunnossaan esiin useita ongelmia, jotka tilastrategian päivityksen yhteydessä pitäisi ottaa tarkastelun alle ja huomioon otettaviksi:

  • Toimitilakustannusten ja henkilöstökulujen kohtalonyhteys toimintamäärärahoissa on katkaistava. Toimitilavuokrien nousu on kompensoitava virastoille.
  • Erityistiloja käyttävien virastojen tilannetta ja strategian kannustevaikutusta on harkittava perusteellisemmin.
  • Senaatti-kiinteistöjen tuottovaatimus on poistettava tai sitä on ainakin laskettava.
  • Vuokrasopimusten purkamista on helpotettava, erityisesti toiminnan sopeuttamistilanteissa.
  • Senaatti-kiinteistöjen monopoliasemaa on tarkasteltava uudelleen.
  • Toimitilojen laadullisia vaatimuksia on painotettava voimakkaammin.
  • Henkilöstön osallistuminen ja muut vaikutusmahdollisuudet toimitilojen suunnitteluun on kirjattava strategiaan.

JHL:n lausunto kokonaan