Siirry sisältöön

Lausunto pelastustoimen aluejaosta

Sisäministeriön hallinnonalalla ollaan toteuttamassa pelastustoimen rakennemuutosta vähentämällä 22 alueesta puolet. Esityksen lähtökohtana on poliisien aluejako ja tilannekeskusten perustamis- ja ylläpitokustannusten huomattavat säästöt.

JHL:n mielestä esitetty aluejako ei sovellu uudeksi pelastustoimen aluejaoksi. Mikäli aluejako tehdään, sitä pitää tarkastella muistakin kuin poliisien lähtökohdista.

JHLL:n mielestä rakennemuutoksella mahdollisesti saavutettavat säästöt heikentävät pelastustoimen palvelurakennetta ja sen tuottamia palveluita. Uudistuksen tuomat perustamis- ja toteuttamiskustannukset ovat suuremmat kuin sillä tavoiteltavat säästöt. Tämä aiheuttaa sen, että tarvittavien lisäsäästöjen määrä moninkertaistuu ja palvelut heikkenevät entisestään.

JHL ehdottaa, pelastustoimi pyrkii säästöihin nykyisillellä rakenteella, yhteistyötä hyödyntämällä sekä hyödyntämälä erilaisia verkostoja.

Lausunto kokonaan