Siirry sisältöön

Kirkon alan unionin lausunto seurakuntarakenteiden kehittämiseen liittyvään lainsäädäntöön

Kirkon alan unioni pitää ymmärrettävänä pyrkimystä seurakuntien kuntavastaavuudesta irtaantumiseen, samoin kuin esityksessä mainittuun taloudellisesti itsekantaviin seurakuntayksikköihin pyrkimistä. Seurakuntien talouden oikaiseminen ei unionin mielestä kuitenkaan voi tapahtua pelkästään henkilöstösäästöillä.

Unionin mielestä seuraaviin jatkovalmisteluissa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:

Seurakuntien henkilöstölle säädetään vastaava muutosturva kuin kuntien henkilöstölle on kuntajaon muutoksissa kuntarakennelain mukaan, koska seurakuntien rakennemuutos on kiinteässä yhteydessä kuntien vastaavaan muutokseen. Julkisen sektorin palkansaajia ei voida asettaa keskenään eriarvoiseen asemaan. Käytännössä lainsäädännössä on säädettävä, että uuden yhtymän tai toisen seurakunnan palvelukseen siirtyvää henkilöstöä ei ole työnantajan toimesta oikeutta irtisanoa taloudellisista ja tuotannollisista syistä viiden vuoden aikana muutoksen voimaan tulosta. Säädöksen tulee olla voimassa rakenteellisen muutoksen säädetyn siirtymäkauden ajan.

Henkilöstön edustajille määritellään osallistumisoikeus seurakuntien välisiin yhdentymisneuvotteluihin kussakin seurakunnassa, ja seurakuntien muodostaman yhtymän perussopimuksen henkilöstöä koskevista asioista on henkilöstöä kuultava joko kokonaisuudessaan tai edustajiensa välityksellä ennen sen hyväksymistä.

Seurakuntarakenteessa tapahtuva muutos, joka johtaa henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, on liikkeenluovutus, jolloin henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen entisin palvelusuhteen ehdoin.

Siirtymävaiheessa lähellä eläkettä olevien asema muutosturvan päättyessä on turvattava erillisin järjestelyin siten, että siirtyminen eläkkeelle on mahdollista ilman muutoksesta johtuvaa työttömyysjaksoa.

Palkkojen harmonisointi on tehtävä kohtuullisessa ajassa kunkin palvelusuhteen ehtoja kunnioittaen. Tarvittaessa muodostetaan palkkaan takuupalkkaerä siirtymäajaksi.

Lausunto kokonaan