Siirry sisältöön

JHL:n lausunto valtion virkamieslain ja korkolain 1 §:n muuttamisesta

JHL pitää tärkeänä, että valtion virkamiesten palkka- ja muihin virkasuhteisiin perustuviin saataviin alettaisiin vihdoin soveltaa korkolain viivästyskorkoa koskevia säännöksiä. Näin valtiosektorin virkamiehet ja työsuhteiset työntekijät saadaan yhdenvertaisen kohtelun piiriin.

Liitto muistuttaa lausunnossaan epäkohdasta, joka koskee kunnallisia viranhaltijoita. He ovat jatkossakin korkolain viivästyskorkosääntelyn ulkopuolella eikä valtion virkamieslakiin esitettävä parannus muuta tilannetta.

JHL edellyttääkin, että kunnalliseen viranhaltijalakiin tehdään vastaavat muutokset mahdollisimman pian.

Lausunto kokonaan