Siirry sisältöön

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulevaisuus – lausunto TILKO -hankkeen loppuraportista

Tilahallinnan kokonaistarkastelu-työryhmä (TILKO) on tarkastellut Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kehittämistä. Sen tehtävänä on ollut tarkastella nykyistä toimintaa ja siihen liittyviä haasteita, vertailla tilahallinnan eri toimintamalleja ja tehdä ehdotus tilahallinnan kehittämiseksi. Työryhmä on päätynyt arvioimaan tarkemmin kahta vaihtoehtoista toimintamallia; nykytoiminnan kehittämisen mallia sekä valtiokonserninäkökulmaan perustuvaa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen fuusiomallia.

Lausunnossaan JHL kysyy, miksi kustannustehokas ja toimiva nykymalli pitäisi muuttaa. JHL muistuttaa, että laitoksen toiminnasta on kilpailutettu noin 75 % ja loppu on henkilöstökuluja. Henkilöstökulut muodostuvat kiinteistöjen kunnossapidosta ja siivouksesta joita ei ole mahdollista jättää tekemättä tai edes supistaa, koska toiminnot ovat jo nyt pitkällisen tehostamisen tuloksena erittäin kilpailukykyisiä.

JHL:n mielestä raportti ei anna taloudellisia perusteita sulauttamisvaihtoehdolle. Toiminnan siirtäminen tuottovaatimukset omaavalle liikelaitokselle ei liiton mielestä tuota säästöjä.

Lausunnossaan liitto myös toteaa, että Puolustushallinnon rakennuslaitoksen sulauttaminen Senaatti-kiinteistöihin olisi henkilöstöpoliittisesti puhdas henkilöstön vähentämis- ja työehtojen heikentämistoimi.  Vaihtoehtoja arvioitaessa ja kaikkia päätöksiä harkittaessa liitto edellyttää puolustushallinnolta ja valtiolta hyvän ja vastuullisen työnantajan politiikkaa.

Lausunto kokonaan

Puolustushallinnon rakennuslaitos on puolustusministeriön alainen laitos, joka vastaa puolustusvoimien kiinteistöjen rakennuttamisesta, kiinteistöjen ylläpidosta ja energiapalveluista rauhan aikana ja poikkeusoloissa.