Siirry sisältöön

Lausunto metroliikenteen valvontatyöryhmän ehdotuksesta metro- ja kevyen raideliikenteen valvonnaksi

JHL kannattaa mietintöön kirjattua ehdotusta siitä, että metroliikenne esitetään saatettavaksi laintasoisen sääntelyn piiriin sekä sitä, että liikenteen turvallisuusvirasto Trafi toimisi valvovana vi-ranomaisena.

Myös raitioliikenne tulee saattaa samanaikaisesti lainsääntelyn piiriin, koska toiminnanharjoittaja ei voi valvoa itse itseään tässäkään yhteydessä. Kevyt raideliikenne ei kuitenkaan edellytä laissa yhtä tarkkaa sääntelyä ja valvontaa kuin raskas raideliikenne.

JHL haluaa korostaa raskaan kaupunkiraideliikenteen eli metroliikenteen osalta, että valvovanviranomaisen (Trafin) roolia tulee tarkentaa ja toimivaltuuksia lisätä työryhmän esittämästä.

Kokonaisuutena JHL puoltaa sitä, että Suomeen säädetään oma kaupunkiraideliikennelaki.

JHL:n mielestä henkilökunnan (niin metrojunan- kuin raitiovaununkuljettajien) ja matkustajien oikeusturvan näkökulmasta on erittäin tärkeää, että myös rikosoikeudelliseen vastuuseen liittyvät kysymykset on järjestettävä yksiselitteisen selkeästi.

Lausunto kokonaan