Siirry sisältöön

JHL:n lausunto ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain muuttamisesta

JHL:n mielestä esitys selkeyttää ammattikorkeakoulujen asemaa osana Suomen koulutusjärjestelmää. Nykyinen malli on lisännyt byrokratiaa ja kahden hallituksen välinen yhteistyö ei ole käytännössä toiminut. Liiton mielesta ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirtäminen kokonaan valtiolle pitää toteuttaa esityksen mukaisesti, koska nykyinen malli on kohdellut kuntia epäoikeudenmukaisesti ja hidastanut ammattikorkeakoulujen kehittämistä.

Ammattikorkeakoulujen muuttamista osakeyhtiäiksi liitto pitää perusteltuna. Henkilöstön asemasta puhuttaessa JHL:n mielestä pitäisi säätää, että kunnallisten ammattikorkeakoulujen muuttuessa osakeyhtiöiksi työnantajanvaihdokset katsottaisiin suoraan lain nojalla liikkeenluovutuksiksi.

JHL:n lausunto kokonaan

Hallituksen esitys ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain muuttamisesta (linkki opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille)