Siirry sisältöön

JHL:n lausunto tieto- ja kirjastopalveluiden ammattitutkinnon perusteet -luonnokseen

JHL ei pidä luonnoksessa esitettyä tutkinnon rakennetta onnistuneena. Liiton mielestä mielestä tutkinnon pitäisi muodostua kahdesta pakollisesta yhteisestä ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

JHL:n esitys on, että tutkinnossa on kaksi yhteistä pakollista tutkinnon osaa

  • tieto- ja kirjastotyön hallinta
  • tieto- ja kirjastopalvelujen tuottaminen erilaisissa toimintaympäristöissä

Lisäksi olisi valinnaisia vapaaehtoisia tutkinnon osia

  • kirjastoautopalvelujen tuottaminen – kuljetusalan perustason ammattipätevyys
  • tutkinnon osa jostain muusta tieto- ja kirjastopalveluiden yhteistoiminta sektoreiden perus-, ammatti-, erikoisammattitutkinnosta

Kirjastoautopalvelujen osaamista JHL pitää välttämättömänä valinnaisena tutkinnon osana tässä tutkinnossa. Alalle tarvitaan uusia osaajia, jotta kirjastoautot kuuluisivat edelleen tieto- ja kirjastopalvelujen tarjontaan. Toisaalta EU direktiivi ja toisaalta suomalaiset säädökset edellyttävät kuljetusalan perustason ammattipätevyyttä.

JHL esittää, että tieto- ja kirjastopalveluiden ammattitutkinnon perusteisiin lisätään vapaaehtoiseksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi jonkin toisen sektorin perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osia. Tällaisia tutkintoja voisivat olla esimerkiksi lapsi- ja perhetyön perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammatti- ja erikoisammattitutkinto, kulttuurialan toisen asteen tutkinnot tai audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto.

JHL:n lausunto kokonaan