Siirry sisältöön

Lausunto siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

JHL:n mielestä lakimuutos selkeyttää siviilikriisinhallintatehtävissä palvelevien oikeudellista asemaaa voimankäyttövälineiden käytön osalta. Lakiehdotuksessa on otettava liiton mielestä huomioon joitakin yksityiskohtia niin laissa kuin sen perusteluissakin.  

Lakimuutoksella ollaan muuttamassa siviilikriisinhallintatehtävissä palvelevien oikeuksia voimankäyttövälineiden kantamiseen ja voimakeinojen käyttöön, sekä sivii-likriisinhallintaoperaatioissa tapahtuviin hätävarjelutilanteisiin liittyen.

Siksi liiton mielestä

  • voimankäyttövälineiden käyttöön liittyvää koulutusta on vahvistettava

  • voimankäyttövälinekoulutus on jatkossa kerrattava myös ennen kriisinhallintatehtäviin siirtymistä

  • perusteluihin on lisättävä vaatimus voimankäyttövälineiden lisäkoulutuksesta myös operaation aikana, mikäli operaatiossa palvelus jatkuu pidempään kuin puoli vuotta

  • voimankäyttövälineiden kantaminen tulee sallia ainoastaan erikseen nimetyissä operaatioissa

  • jos operaatio on nimetty sellaiseksi jossa voimankäyttövälineet ovat käytössä, niin ne ovat sitten käytössä kaikilla siihen osallistuvilla henkilöillä

Lausunto kokonaan