Siirry sisältöön

JHL:n lausunto asiantuntijakuulemiseen aiheesta ”koulujen työrauha”

JHL korostaa koulunkäynninohjaajien/avustajien asemaa koulumaailmassa ja sitä säätelevässä lainsäädännössä. Liitto on usean vuoden ajan nostanut esille ammattikunnan tärkeän, mutta tällä hetkellä lainsäädännössä näkymättömän roolin.

JHL esittää ammattinimikkeen muutosta koulunkäyntiavustajasta koulunkäyntiohjaajaksi, koska nimike on kovaa vauhtia yleistymässä kunnissa ja se kuvaa parhaiten työnkuvaa ja tehtäviä.

JHL pitää kasvatuskeskustelua erittäin hyvänä käytäntönä, joka pitää laajentaa kaikkiin kouluihin. Pykälään 35 pitää lisätä, että kasvatuskeskusteluun voi osallistua myös muita kouluyhteisössä toimivia ammattilaisia. Perusteluissa tämä mainitaan, mutta listaus on puutteellinen. Koulunkäynninohjaaja puuttuu listauksesta kokonaan.

Lausunto kokonaan