Siirry sisältöön

JHL:n lausunto aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

JHL kannattaa aiemmin elinkeino-, liikenne ja ympäristölupakeskuksille kuuluneiden kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien siirtämistä aluehallintovirastoihin ja uuden, opetus- ja kulttuuritoimi –vastuualueen perustamista.

JHL kannattaa myös laajennuksia Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lapin aluehallintovirastojen toimialueisiin, ja vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista annetun lain mukaisten poikkeuslupien käsittelyn keskittämistä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Lausunnossaan liitto tähdentää, että henkilöstön tehtävien monipuolistuessa on jokaisen henkilön tehtävänkuvan oltava ajantasainen ja tehtävistä maksetaan niiden vaativuutta vastaavaa palkkaa.

Lausunto kokonaan