Siirry sisältöön

JHL:n lausunto rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JHL:n mielestä nykyistä siirtokäytäntöä ei ole syytä muuttaa, vaan rajavartiolaitoksen virkamiehen siirtäminen toiseen virkaan tai tehtävään tulee perustua edelleen virkamiehen hakeutumiseen avoimeen virkaan tai tehtävään kuten poliisissa.

JHL ei kannata hallintolain 5§ ehdotettua muutosta, että rajavartiolaitoksen päällikön tulisi voida ratkaista sellaiset alueellisten ja paikallisten yksikköjen ja toimintojen lakkauttamista tai supistamista koskevat asiat, jotka eivät ole yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä, ja että sisäasiainministerillä olisi edelleen aina halutessaan oikeus ottaa asia ratkaistavakseen. 

Kantaansa JHL perustelee sillä, että organisaatioissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat yleensä oleellisesti henkilöstön työskentelyolosuhteisiin, palkkaukseen ja työn sisältöön.

Lausunto kokonaan