Siirry sisältöön

JHL:n lausunto Rajavartiolaitosta koskevista asetusluonnoksista

Lausunnossaan JHL ilmaisee huolensa rajavartijan peruskurssin opintososiaalisista eduista, merivartiokoulutuksen jatkumisesta ja rajavartijoiden peruskurssin pituudesta.

Lausunto kokonaan