Siirry sisältöön

Yliopistoilla, yksityisellä opetusalalla ja aikuiskoulutuskeskuksissa valmis neuvottelutulos

Tehdyt neuvottelutulokset koskettavat noin 50 000 yksityisen sektorin sivistysalan työntekijää.

Sivistystyönantajien ja JHL:n välillä solmittavat yliopistoja, yksityistä opetusalaa ja aikuiskoulutuskeskuksia koskevien työehtosopimusten tiimoilta on saavutettu neuvottelutulos, mitkä noudattaa työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittuja raameja.

Tehdyt ratkaisut ovat vastaavat sisällöiltään toisiaan. Sopimuskausi alkaa huhtikuussa 2014, ja ensimmäisen jakson palkankorotukset tulevat voimaan 1.8.2014 lukien. Tuolloin taulukoita korotetaan 20 eurolla. Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan vastaavalla euromäärällä. Elokuussa 2015 voimaantuleva palkankorotus 0,3 % toteutetaan kuten syksyn 2014 korotukset. Neuvottelutulos sisältää myös ratkaisun vasta voimaantulleiden vuosilomalain muutosten johdosta.

Lisätietoja: sopimustoimitsija Reetta Kuosmanen, p. 050 – 461 9301