Siirry sisältöön

PTY:n neuvottelutulos

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTYTES 2014-2017 neuvoteltiin perjantaina 25.10.2013.

Työehtosopimus on voimassa 1.4.2014-31.1.2017

Työehtosopimus muodostuu kahdesta jaksosta

 • 1. jakso on 1.4.2014-31.1.2016 (22 kk)
 • 2. jakso on 1.2.2016-31.1.2017 (12 kk)

Palkantarkistukset 1. jaksolla

 • Yleiskorotus 1.8.2014 lukien, jolloin työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 20 euron yleiskorotuksella.

  Palkkaryhmittelyn vähämmäisperuspalkkoja korotetaan yleiskorotusta vastaavalla korotuksella.

  PTYTES:n liitteen 1 2 §:n 1 momentin mukainen vähimmäisperuspalkka on 1.8.2014 1538,61 euroa.

 • Yleiskorotus 1.8.2015 lukien, jolloin työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 0,28 % yleiskorotuksella.

  Yleiskorotuksen suurudeksi on sovittu 0,28 % ja loput 0,12 % on käytetty työllisyys- ja kasvusopimuksen 2.2 kohdan mukaisesti työehtosopimuksen kustannusvaikutteisiin tekstimuutoksiin.

  Sopijaosapuolet ovat sopineet 0,12 % käyttämisestä työehtosopimuksen vuosilomamääräysten karenssin poistoon siirrettäessä vuosilomaa työkyvyttömyyden johdosta.

Palkankorotukset 2. jaksolla

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt neuvottelevat toisen jakson palkkaratkaisun kesäkuussa 2015. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen 15.6.2015 mennessä, tämän työehtosopimuksen sopijaosapuolet käyvät keskenään neuvottelut toisen jakson palkkaratkaisusta ja sen ajankohdasta.

Tuntipalkkaisten palkantarkistutkset 2014 ja 2015

Palkkojen tarkistaminen toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisesti siten, että korotukset astuvat voimaan 1.8.2014 ja 1.8.2015 tai lähinnä niiden jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Korotukset ovat vuoden 2013 IV vuosineljänneksen sekä vuoden 2014 I ja II vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 1 % ja vuoden 2014 III vuosineljänneksen perusteella korotettuja keskituntiansioita korotetaan 0,3 %.

Työryhmät

Sopimukaudelle asetaan kaksi työryhmää
1) Palkkaustyöryhmä, jonka tehtävänä on kehittää työehtosopimuksen palkkausmääräyksiä ja palkkaryhmittelyliitettä uudet toimialat huomioiden.

2) Työhyvinvointityöryhmä, jonka tehtävänä on selvittää mahdollisuuksia edistää työhyvinvointia ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen hallinnan parantamiseksi.

Sopijaosapuolia ovat Palvelulaitosten työnantajayhdistys, JHL, JUKO, JYTY, OAJ ja KTN

Lisätietoja: sopimustoimitsija Riitta Rautiainen, 0400 602736