Siirry sisältöön

Perhepäivähoitajien neuvottelutuloksen tiivistelmä

Liite 12, perhepäivähoitajat

Voimassaoloaika: 1.3.2014 – 31.1.2017. Sopimuskausi jakautuu kahteen kauteen

  • Ensimmäinen kausi 1.3.2014 – 31.12.2015 (22 kk)
  • Toinen kausi 1.1.2016 -31.1.2017 (13 kk)

Irtisanomislauseke: sopimus on irtisanottavissa 31.8.2015 mennessä siten, että se päättyy 31.12.2015. Sopimus jatkuu vuoden kerrallaan 31.1.2017 jälkeen, ellei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään 6 viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

Palkankorotukset

Yleiskorotus 1.7.2014. Korotetaan 5 eurolla yhdestä yli 5 tunnin hoitopaikasta maksettavaa korvausta molemmissa hinnoittelukohdissa.

pph2014.jpg : 19 kB

Lisäksi korotetaan hoitajan tehtäväkohtaista palkkaa 20 eurolla.

1.7.2015 palkantarkistus 0,4 prosenttia. Korotuksesta käytetään 0,1 prosenttia vuosilomamuutokseen. Lopusta 0,3 prosentin korotuksesta neuvotellaan 30.6.2015 mennessä. Ellei korotuksesta päästä yksimielisyyteen, maksetaan 0,3 prosenttia yleiskorotuksena kaikille (nk. perälauta)

Tekstimuutokset

Arkipyhän soveltamisalaan ohje lisätyörajan määrittelemiseen täydellä- ja keskeytyneellä jaksolla.
Keskeytyneen jakson määräykseen lisätty soveltamisohje, jossa määritellään keskeytyneen jakson ylityöraja. Lisäksi lisätty esimerkki keskeytyneestä jaksosta.

Vuosilomamuutos

KVTES:n muutettuja vuosilomamääräyksiä noudatetaan myös liitteen 12 piirissä työskenteleviin perhepäivähoitajiin.

Työryhmä

Sopimuskaudeksi asetetaan työryhmä pohtimaan liitteen 12 erityiskysymyksiä.